In Lak'ech

Ik ben een andere jij. Jij bent een ander ik. Samen zijn wij één.

Stichting Inlakech

 
   In Lak'ech is een Maya groet en betekent:
   "Ik ben een andere jij.
   Jij bent een andere ik".


De Maya's willen met deze begroeting zeggen dat wij allen één zijn. Het is een manier van leven. Niet alleen toon je eerbied aan mensen onderling, maar aan alle levensvormen in onze kosmos. Leven vanuit deze eenheid is volgens de Maya het werkelijke leven. Wij herkennen hierin onze manier van werken. Vandaar dat wij onze stichting "InLakech" genoemd hebben.


Project Second Chance

Eén van de activiteiten van de Stichting Inlakech in Suriname is het project Second-Chance. Doel van dit project is het stimuleren en coachen van lokale mensen om een eigen bedrijf of activiteit te starten. Doelstelling is dat zij, naast hun leerproces, in een situatie komen waarin zij, vanuit een onafhankelijke situatie, in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Meer info 

Karien's Second Chance Boetiek

 
  Zaterdag 13 december
  was het zover de opening
  van Karien's Second
 Chance Boetiek. Karien
 had alles geregeld. Haar
 huis had zij omgetoverd 

tot een winkel compleet  met een luifel om de klanten droog te kunnen ontvangen. Gelukkig bleek deze niet nodig. Na dagen regen scheen de zon weer. Karien en haar dochter Sue-Ellen hadden de kleding nauwelijks uitgestald of de eerste nieuwsgierigen en klanten stonden al voor haar boetiek. Karin kreeg dan ook nauwelijks tijd om zenuwachtig te worden. De klanten bleven komen ..... en kopen. Na afloop hebben wij geproost op een geslaagde opening met een blije Karin en dochter Sue-Ellen. Zij bedanken iedereen in Nederland voor de hulp en het vertrouwen

Het wordt vervolgd ..........!

Voor meer nieuws en foto's klik hier

AGENDA ACTIVITEITEn

9 december            Kennismaken met de Opleiding Intuïtief Coachen 

5 en 6 februari       Blok 6 Opleiding Intuïtief Coachen          

Medio februari besloten taining Communciatie zonder Frustratie    


AICOS

Academie voor Intuïtieve Coaching en Ontwikkeling Suriname!

De Academie voor Intuïtieve Coaching en Ontwikkeling organiseert trainingen, workshops, lezingen en activiteiten voor volwassenen en ook in-company, gericht op ontwikkeling en groei. Nieuw zijn onze trainingen en activiteiten speciaal voor jongeren en kinderen.
In al onze activiteiten komt de intuïtieve invalshoek terug en werken wij met aandacht voor ratio, gevoel en emotie, het lichaam, zingeving en onze energie.

Daarnaast kunt u bij ons ook de beroepsopleiding tot Intuïtief Coach (HBO-niveau) volgen.

Voor meer informatie mail ons: aicos@inlakech.nu


Opleiding Intuïtief Coachen gestart!

   Vanaf april 2015 kunt u ook in
   Suriname opgeleid worden tot een 
   professionele intuïtief coach.
   Deze beroepsopleiding wordt
   gegeven in samenwerking met ORBI 
   Coaching uit Nederland.

Wat is Intuïtief Coachen?

Intuïtief coachen is gericht op innerlijke transformatie. Het werken vanuit je intuïtie betekent vertrouwen op je ‘weten’ zonder dat je dit kunt beredeneren. Het is een zuivere en krachtige wijze om bij de kern van de coachvraag of het probleem te komen. Bij intuïtief coachen maakt de coach gebruik van dit invoelende en sensitieve vermogen om helderheid te krijgen rond de situatie van een cliënt.  Meer informatie


Maak kennis met opleiding Intuïtief Coachen


   Wilt u weten wat de opleiding Intuïtief
   Coachen voor u kan betekenen?
   U bent van harte welkom op één van
   onze introductiemiddagen (gratis en
   vrijblijvend)

Tijdens deze middag maakt u kennis met de trainers en kunt u proeven van de manier waarop de opleiding Intuïtief Coachen wordt ingestoken. En uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

De eerstvolgende informatiemiddag (toegang gratis) is op:

Woensdag 9 december 2015

Aanvang is 16.00 uur en we eindigen om ca. 18:00 uur
Klik hier om u aan te melden of stuur een e-mail aan info@inlakech.nuIn de lijst van de mens met zijn belangrijkste benodigdheden komt vriendschap niet voor.

En toch kan geen mens zonder!


Stichting InLakech

Adres    : Rijsdijkweg perceel 88  

                    District Para

Telefoon:  +597(0)6806056

Mobiel    :   +5978951199

Email      : info@inlakech.nu


De Natuurlijke Tijd

Klik hier voor de dag-energie