In Lak'ech

Ik ben een andere jij. Jij bent een ander ik. Samen zijn wij één.

Academie voor Intuïtieve Coaching en Ontwikkeling Suriname

Welkom bij de Academie voor Intuïtieve Coaching en Ontwikkeling in Suriname (AICOS)


Wat kun je allemaal doen bij AICOS? 

De Academie voor Intuïtieve Coaching en Ontwikkeling Suriname organiseert trainingen, workshops, lezingen en activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling en coaching voor volwassenen. Nieuw zijn onze trainingen speciaal voor jongeren en kinderen.  

Daarnaast kunt u bij ons de beroepsopleiding tot Intuïtief Coach (HBO-niveau) volgen. 

In al onze activiteiten komt de Intuïtieve invalshoek steeds terug en werken wij met aandacht voor ratio, gevoel en emotie, het lichaam, zingeving en onze energie.


Wat is intuïtie?

U kent misschien allemaal wel dat stemmetje in uw hoofd dat plotseling iets tegen u zegt. Bijvoorbeeld: “ga eens links af”. Prompt loopt u iemand tegen het lijf die u al lang niet meer hebt gezien, of u ontloopt de file en komt mooi op tijd voor uw sollicitatie gesprek en u krijgt die droombaan. Hoe meer u in verbinding staat met uzelf en uw omgeving, hoe beter deze innerlijke stem  zich kan laten horen. Deze stem van uw intuïtie heeft te maken met helder kunnen zien en voelen, u dus niet laten afleiden door zaken die er niet toe doen op dat moment. Ieder mens heeft deze capaciteit van nature en door dit talent te ontwikkelen en te trainen kunt u het in uw leven, zowel privé als zakelijk, op een positieve manier inzetten om keuzes te maken en uw leven ten volste te leven. 


Beroepsopleiding INTUITIEF COACHEN  

Een unieke combinatie van Oosterse en Westerse filosofie in het coachen. 


De wereld om u heen verandert constant en steeds sneller. 
Op uw werk en thuis worden andere dingen  van u gevraagd dan u
misschien gewend bent? Dat vraagt van u aanpassings
vermogen en
persoonlijke flexibiliteit. 


De opleiding Intuïtief Coachen geeft u de juiste handvatten en 
(coach)tools op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en  groei op professioneel vlak.  U leert mee te bewegen in de hectiek om u heen en tegelijkertijd uw eigen grenzen en normen en waarden te respecteren. Deze opleiding leidt tevens op tot professioneel coach. 

In april 2015 start deze opleiding (HBO-niveau) in Suriname. Het betreft 8 training blokken van 2 dagen in een periode van circa 12 maanden.  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij  open staan voor zelfonderzoek en al stappen hebben gezet op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Voorafgaand is er een persoonlijk intakegesprek met elk van de kandidaten.
Voor meer informatie.  


Trainingen

Onze modules, 3-daagse praktijk gerichte trainingen, zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en coaching. Door het zelf te ervaren en met elkaar te oefenen is het geleerde direct toe te passen.

Module 1 - Basisvaardigheden

In deze 3-daagse ervaringsgerichte training leert u om contact te maken met uzelf, zelfreflectie toe te passen en komen de belangrijkste basisvaardigheden van het coachen aan bod. Naast een theoretisch kader is er vooral veel aandacht voor oefenen en zelf ervaren. 
De programma onderdelen zijn: Luisteren, Ondersteunen, Vragen stellen, Zelfreflectie, Feedback geven en van Drama- naar Winnaardriehoek. 

Module 2 - Communicatie en TA

U heeft al wat (coach)ervaring maar u bent op zoek naar meer verdieping in zowel uw persoonlijke ontwikkeling als in uw communicatie- en coachvaardigheden? In deze 3-daagse training wordt er een diepere laag in uzelf aangeboord en leert u op een ander niveau communiceren.  Er wordt gewerkt met aspecten uit o.a. Non-Voilent Communication en Transactionele Analyse.  

Deze modules vormen een goede basis voor de opleiding Intuïtief Coachen. 


NB. Deze trainingen kunnen ook in-company (op maat) gegeven worden, bijvoorbeeld aan uw  managementteam of aan docenten. 


Personal (en Corporate) Coaching

Je hoeft niet gek te zijn om naar een coach te gaan. Ieder mens heeft soms een klankbord nodig, iemand die betrokken is en vanuit verbinding kan luisteren. U weet diep van binnen de antwoorden al,  alleen de vragen die erbij horen kent u niet. Een coach is juist in staat om die vragen aan u te stellen zodat u uw eigen antwoorden toe mag laten.  De coach helpt u om  uw eigen intuïtie aan te boren en zelf de oplossingen te vinden.  Dit gaat niet in één keer. Stap voor stap wordt u meegenomen in uw eigen proces zodat u de tijd heeft om het u eigen te maken. 


Wilt u weten wat personal coaching voor u kan betekenen? Mail ons voor een gratis kennismakingsgesprek. 


AICOS Workshops, Lezingen en Maatwerk


Workshop Effectief en Efficiënt vergaderen

Deze workshop is bedoeld voor teams die regelmatig vergaderen en die graag hun vergaderstijl onder de loep willen nemen. 
Komt iedereen wel aan het woord tijdens de vergadering, hoe zorgt u dat alle agendapunten voldoende aan de orde komen, hoe wordt er communiceert en welk effect heeft dit op het team, hoe bewaakt u de tijd, etc. ?  Naast een theoretisch kader wordt er geoefend met elkaar (1 dag training) en vind coaching tijdens 1 of meerdere vergaderingen ter plekke plaats.  Van te voren vindt er een inventarisatie plaats van de knelpunten die binnen uw team door de deelnemers ervaren worden. 


Training Communicatie zonder frustratie

Wordt u ook weleens bood omdat u zich niet begrepen voelt? In plaats van de schuld buiten uzelf te zoeken (jij maakt mij boos), kunt u leren om op een andere manier te communiceren. Leren om eerst te luisteren, daarbij oog te houden voor uw eigen gevoelens in het gesprek én de gevoelens van de ander, woorden geven aan wat u wilt en een concreet verzoek doen om de situatie op te lossen. In deze 2-daagse training krijgt u inzicht en oefent u in het communiceren met mededogen.  
 

Maatwerk trainingen  en teamcoaching

Speelt er een specifieke situatie op uw werk dan is een op maat gemaakte training en/of teamcoaching een optie. Wij denken graag met u mee. 


Lezingen 

AICOS zal op termijn gastsprekers uit Suriname en uit het buitenland uitnodigen om lezingen te geven omtrent onderwerpen die aansluiten het AICOS gedachtegoed. 


Heeft u vragen?  Mail ons : aicos@inlakech.nu

of bel:

+597 680 6056 Stichting Inlakech / Academie voor Intuïtieve Coaching en Ontwikkeling Suriname

+597 866 1092 Angelique Seerden

+597 895 1199 Erik Kooijman

SKYPE: InlakechsurinameDe Academie voor Intuïtieve Coaching en Ontwikkeling Suriname (AICOS) is onderdeel van de Stichting Inlakech en is gevestigd in Para.

Stichting Inlakech  is een initiatief van ORBI Coaching, een ervaren en gecertificeerde coach- en trainingspraktijk uit Nederland.