In Lak'ech

Ik ben een andere jij. Jij bent een ander ik. Samen zijn wij één.

Welkom op onze blogpagina

Stof tot nadenken!

Gelukkig leven!

Als je aan 100 mensen vraagt: Wat is gelukkig leven?, dan zijn de antwoorden over het algemeen heel divers. De eigen ervaring van de mens is veelal bepalend voor het antwoord. Ben je bijvoorbeeld ernstig ziek geweest, dan zal gezondheid een belangrijke factor zijn in de beschrijving van een gelukkig leven. Of heb je het financieel niet breed, dan is geld een belangrijke factor. We laten dan ons geluk afhangen van het bruto nationaal product. Maar wanneer ervaren wij geluk, gelukkig zijn, gelukkig leven? Er is één land in de wereld dat werkt met de bruto nationaal geluk index. Een zeer eigenzinnig en klein land in de Himalya, Bhutan. 

read more

Bewust(eloos)zijn

Een tijdje geleden las ik de uitspraak: "Een uitdaging in het leven is om je bewust te zijn van jouw impact op jouw omgeving". Het werd natuurlijk in een bepaalde context gebruikt, maar ik merkte dat met name dit zinnetje me raakte. Het haakte heel erg aan op het “bewust zijn”.
Want zeg nou zelf, hoe vaak sta jij echt stil bij het effect dat jij hebt op andere mensen en/of situaties? Je bewust zijn van jouw impact op een ander ook vraagt dat jij je bewust bent van jouw impact op jezelf. Misschien is het een mooi moment om eens te achterhalen voor jezelf hoe bewust(eloos) jij bent?

read more

Zonder oordeel

Een oordeel hebben is een bekend fenomeen voor elk mens. Wij oordelen over alles wat we zien, op die manier vormen we onze mening over de wereld en bepalen we onze identiteit. Je mening of overtuiging wordt gevormd door invloeden van buitenaf zoals ervaringen die je opdoet gedurende je leven, maar ook door je ouders, je leraar, je vrienden etc. Zo vorm je een oordeel over jezelf en over anderen. Op zich is met het hebben van een oordeel niks mis. Maar het grootste probleem is dat we vaak onterecht oordelen in de vorm van “goed” en “fout”.  Het lijkt wel alsof we per definitie iets of iemand als goed of fout willen bestempelen.

read more

Stichting InLakech

Adres    : Rijsdijkweg perceel 88  

                    District Para

Telefoon:  +597(0)6806056

Mobiel    :   +5978951199

Email      : info@inlakech.nu


De Natuurlijke Tijd

Klik hier voor de dag-energie