In Lak'ech

Ik ben een andere jij. Jij bent een ander ik. Samen zijn wij één.

Welkom op onze blogpagina

Stof tot nadenken!

Zonder oordeel

“Jij kan niet zingen” waren de woorden van mijn moeder die,  samen met mijn oudere zus en ik,  aan de afwas stond te zingen. Hoe zeer ik ook mijn best deed, ik kon de toonhoogte van de twee sopranen niet halen. Later leerde ik pas dat ik een alt ben en geen sopraan. 
De overtuiging dat ik niet kan zingen heeft zich tot mijn 25ste levensjaar gemanifesteerd. En pas toen heel veel mensen heel, heel vaak hadden herhaald dat ik een prachtige warme stem heb,  durfde ik er pas wat mee te doen. Zingen is mijn passie maar zo nu en dan is die hardnekkige overtuiging en het oordeel naar mijzelf er weer. De impact van de opmerking van mijn moeder was door haar zeker niet zo bedoeld, maar woorden die meer de feiten hadden beschreven, zoals “de toonsoort is wat te hoog voor je” zouden minder heftig zijn geweest.

Durf jij te onderzoeken hoe het met jouw oordelen zit? Welke overtuigingen/oordelen heb je over jezelf en welke heb je over anderen? Kan je ze herkennen bij jezelf? Hoe werd er vroeger bij jou thuis “geoordeeld” over anderen? En hoe voelt het voor jou als je hoort dat iemand anders een oordeel over jou heeft?
Z
odra je in een oordeel schiet kun je de volgende vragen aan jezelf stellen: “Ken ik het hele verhaal? Is mijn oordeel gebaseerd op waarheid of op aannames? Is het echt waar? Kan ik weten dat het echt waar is?” 

Als de oordelen zijn verdwenen blijft er liefde over, aldus Byron Katie, de schrijfster van The Work. Een vragenlijst om het oordelen bij jezelf te onderzoeken kun je vinden op https://www.thework.com/nederlands/downloads/JYN_Dutch.pdf  Je kunt deze vragen zelf of samen met een coach in vullen om zo meer inzicht en bewustwording te creëren bij jezelf.

Iemand die voorzichtiger is met zijn oordeel ontwikkelt een zachtere persoonlijkheid, kan verbinding maken op hartsniveau en straalt meer respect uit naar zichzelf en de ander. Het is geen garantie dat dit laatste dan ook andersom is, maar “What you give is what you get”. Dus als jij stopt met oordelen over de ander dan is de kans groot dat de ander dit ook naar jou toe minder of niet meer doet. 

Stichting InLakech

Adres    : Rijsdijkweg perceel 88  

                    District Para

Telefoon:  +597(0)6806056

Mobiel    :   +5978951199

Email      : info@inlakech.nu


De Natuurlijke Tijd

Klik hier voor de dag-energie