In Lak'ech

Ik ben een andere jij. Jij bent een ander ik. Samen zijn wij één.

Welkom op onze blogpagina

Stof tot nadenken!

Bewust(eloos)zijn

Een bijzondere oefening die ik ooit mocht doen bij een haptonoom is de volgende: Ik moest de werkkamer uit en zij bleef op een bankje in de kamer zitten. Vervolgens werd ik binnen geroepen. De uitnodiging was om naast haar te gaan zitten voor ons gesprek.  Ik kwam de kamer binnen en liep meteen door en ging naast haar zitten. Zij had mij geobserveerd en stuurde mij de kamer weer uit. Opnieuw werd ik binnengeroepen met de opdracht om meteen te stil te blijven staan op het moment dat ik voelde (of dacht) dat er iets in mij gebeurde. Wat denk je? Ik stond al op de drempel stil. Door mij bewust te worden van wat er door mij heen ging op dat moment kon ik kiezen voor een volgende stap die beter was voor mijzelf. Ik bleef staan en kon bewust kiezen voor de juiste afstand tussen haar en mij om het gesprek te beginnen. In de eerste situatie was ik mij niet bewust, bewust-eloos, van datgene wat ik nodig had op dat moment en deed ik alleen maar netjes wat mij gevraagd werd. In de tweede situatie was de impact van mij in het gesprek beduidend anders dan in de eerste situatie. Door mij bewust te zijn en te kiezen voor mijzelf konden wij beiden meer ontspannen in het gesprek blijven en was de impact voor beiden veel groter.

De kunst is om in het hier en nu je bewust te zijn van je eigen gevoelens en gedachten. Die kun je namelijk benoemen en die geven je de mogelijkheid om keuzes te maken die bij jou passen en waar jij in je kracht staat en waar jij je goed bij voelt. Wie wil dat nou niet?

     

Stichting InLakech

Adres    : Rijsdijkweg perceel 88  

                    District Para

Telefoon:  +597(0)6806056

Mobiel    :   +5978951199

Email      : info@inlakech.nu


De Natuurlijke Tijd

Klik hier voor de dag-energie