In Lak'ech

Ik ben een andere jij. Jij bent een ander ik. Samen zijn wij één.

Welkom op onze blogpagina

Stof tot nadenken!

Gelukkig leven!

In Bhutan kiest men bewust voor het behoud van hun eigen cultuur en natuur. Bruto nationaal geluk is een door koning Jigme Singye Wangchuk verwoord systeem van denken waarbij de welvaart in een samenleving niet slechts beschreven wordt in economische termen (bruto nationaal product) maar ook in termen van geluk en geestelijke en sociale ontwikkeling (Bron Wikipedia). De Bhutanesen zijn zeker niet welvarend in termen van bezit en geld. Volgens onze westerse normen en waarden leven ze zelfs onder de armoedegrens. Maar zij bezitten iets wat vele malen kostbaarder is:  ze zijn gelukkig! Men kiest bewust voor bescherming van hun cultuur en het milieu en laat dit zwaarder wegen dan industriële vooruitgang en toerisme.
Terwijl wij welvaart en luxe kennen voelen we ons vaker ongelukkig en zijn we minder vaak tevreden. De Bhutanesen hebben nagenoeg niets (en zeker geen luxe) maar zij zijn wel gelukkig en tevreden! Hebben wij de boel niet onnodig complex gemaakt voor ons zelf, met als gevolg veel stress en weinig tijd voor dat wat er echt toe doet om tevreden te zijn en gelukkig te leven? 

Er zijn tegenwoordig veel (Westerse) mensen die op bedevaart gaan, o.a. richting Santiago de Compostella. Wandelend, of fietsend, alleen maar bezig zijn met dat wat zich in het hier en nu aandient. Dat kan het prachtige landschap zijn, de pijn aan je voeten of het zoeken naar een plek om te slapen. Mooie mensen die een dag met je oplopen met wie je (levens) ervaringen deelt. Stuk voor stuk hoor ik ze vertellen over hoe heerlijk het is om helemaal "los" te komen van alle aardse bezittingen en alleen maar met jezelf bezig te zijn. Terug naar de basis om te ervaren wat gelukkig leven voor jou betekent, zou jij dat (nog) kunnen? 

Stichting InLakech

Adres    : Rijsdijkweg perceel 88  

                    District Para

Telefoon:  +597(0)6806056

Mobiel    :   +5978951199

Email      : info@inlakech.nu


De Natuurlijke Tijd

Klik hier voor de dag-energie