In Lak'ech

Opleiding Intuïtief Coachen nu ook in Suriname!

   Wat is intuïtief Coachen

   Intuïtief coachen is gericht op innerlijke transformatie en biedt daardoor  
   een krachtige methode om naar de kern van de vraag of het probleem te
   gaan. De coach werkt met zijn of haar ontwikkelde gevoeligheid, zonder echter
   tekort te doen aan de feitelijke en rationele waarneming.
   Intuïtief coachen vindt plaats vanuit een grondhouding van oprechte
   betrokkenheid en mededogen met de cliënt, welke is geïnspireerd op o.a. een
   Boeddhistische levenshouding. Deze verbinding van ‘hart tot hart’, wordt ook wel
   ervaren als de universele of holistische ontmoeting met de ander.
   Deze ontmoeting is van een diepgaande en helende betekenis. Werken vanuit je
   intuïtie betekent vertrouwen op je ‘weten’ zonder dat je dit kunt beredeneren. Bij intuïtief coachen maakt de coach gebruik van dit invoelende en sensitieve vermogen om helderheid te krijgen rond de situatie van een cliënt. 

‘Zingeving en bewustwording zijn de pijlers onder ons programma. Bijzonder in onze aanpak is de combinatie van Westerse en Oosterse denkwijzen met als basis een holistisch mensbeeld. Onze passie en ervaring liggen in het in beweging brengen van innerlijke kracht en bezieling, met een positieve uitwerking op zelfkennis, verantwoordelijkheid en authenticiteit. Wij vinden het een uitdaging om een proces te faciliteren waarbij we samen met u een brug kunnen slaan tussen hoofd en hart en op een dieper spiritueel niveau inzicht verwerven in onszelf en in onze unieke verbinding met anderen’.


Voor wie bedoeld
De beroepsopleiding ‘Intuïtief Coachen” leidt op tot professioneel coach . De opleiding is bedoeld voor (startende) coaches, begeleiders of leidinggevenden op HBO niveau, die in hun praktijk of werksituatie een verdiepende en verbindende vorm van coaching willen toepassen.
Van de deelnemer wordt verwacht dat deze open staat voor zelfonderzoek en stappen heeft gezet in zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling. Deze opleiding is ontwikkeld door IMC Mensontwikkeling en in Nederland is dezelfde opleiding getoetst en erkend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).


Wat biedt deze opleiding
De opleiding ‘Intuïtief coachen’ is een ontdekkingsproces naar zingeving en bewustwording en zet bij de deelnemer een onomkeerbaar proces in gang van persoonlijke en professionele groei. De deelnemer leert om helder te horen en helder te zien vanuit het hart en te vertrouwen op zijn of haar intuïtieve kwaliteiten.

Aan het eind van de opleiding is de deelnemer in staat om op professionele en intuïtieve wijze coachtrajecten in te richten en te werken vanuit een ethische grondhouding van respect en mededogen. Hij of zij beschikt over gespreksvaardigheden en heeft in de praktijk en middels een eindverslag aangetoond over verschillende energetische technieken en coachstijlen te beschikken. De opleiding wordt na goed gevolg afgesloten met een certificaat.


De trainers
Deze opleiding wordt verzorgd door twee ervaren coaches/trainer die al jaren met grote regelmaat in Suriname vertoeven. 

Angélique Seerden is al jaren gecertificeerd coach/trainer in Nederland. Zij verzorgt al vele jaren trainingen en zij heeft sinds 2007 haar eigen coachpraktijk in Hoofddorp, Nederland. Sinds haar eerste bezoek aan Suriname in 2005 heeft zij het land en haar mooie bevolking in haar hart gesloten. 

Erik Kooijman is als coach/trainer en als arbeidsdeskundige ervaren in het begeleiden van mensen op dusdanige manier dat zij sterker en daadkrachtiger het leven/werk tegemoet kunnen treden. Met zijn Surinaamse achtergrond is het niet meer dan normaal dat hij zijn talenten in wil zetten in Suriname. 


Kennis maken met 
Wilt u vrijblijvend kennis maken met de opleiding? U bent van harte welkom op één de introductiemiddagen.
U ontmoet de twee trainers, u kunt proeven van de manier waarop de opleiding Intuïtief Coachen wordt ingestoken en uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen. De toegang is gratis. 

Kik hier om u aan te melden of stuur een e-mail aan info@inlakech.nu


Praktische informatie

  

   Duur
   De duur van de opleiding bedraagt ca. 8 maanden en bestaat uit 8 maandelijkse
   blokken van elk twee dagen, inclusief een avondprogramma.
   Totaal 16 dagen (40 dagdelen). 
   De tijden van elk blok zijn, op dag 1 van 10.00 uur tot 21.00 uur.
   Op dag 2 van 09.30 tot 17.00 uur.

   Buiten de opleidingsdata zal de deelnemer rekening dienen te houden met een
   tijdbesteding aan leeswerk, oefenopdrachten, coachgesprekken en intervisie.

   Intakegesprek
   Met elke deelnemer vindt vooraf een intakegesprek plaats. Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend te bespreken of de opleiding aansluit op uw verwachtingen. Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw achtergrond, beweegredenen en de wederzijdse verwachtingen over de opleiding.

Plaats en data
De opleiding wordt gegeven op een sfeervolle locaties in of in de buurt van Paramaribo.  De exacte data en de locatiegegevens worden z.s.m. bekend gemaakt. 

Groepsgrootte
Om de persoonlijke aandacht voor elke deelnemer te waarborgen kunnen maximaal 16 mensen deelnemen.