In Lak'ech

Ik ben een andere jij. Jij bent een ander ik. Samen zijn wij één.

Second Chance

Eén van de activiteiten van de Stichting Inlakech in Suriname is het project Second-Chance. Doel van dit project is het stimuleren en coachen van lokale (kansarme) mensen om een eigen bedrijf of activiteit te starten of een vaardigheid eigen te maken. Doelstelling is dat zij, naast het leerproces, in een onafhankelijke situatie komen waarin zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Onze filosofie is hierbij: "een goed voorbeeld doet volgen"

Door voor een persoon, die echt "zelf wil", de omstandigheden te realiseren waarin hij of zij de mogelijkheid heeft om zijn droom waar te maken, zal dit een positieve uitstraling en invloed hebben op zijn omgeving en anderen.

Deze filosofie sluit aan op de visie van Stichting Inlakech, reden waarom wij het project Second Chance zijn gestart.

Ons eerste project is Karien's Second Chance Boetiek.


De uitgangspunten voor deelname aan het project Second Chance zijn:

  • de persoon moet het zelf "echt" willen, initiatief nemen en zelf uitvoeren. Dit voor zover binnen haar/zijn mogelijkheden
  • het is een traject voor bepaalde tijd
  • vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over werkwijzen, rechten en plichten, vergoedingen en  verdiensten. Dit wordt vastgelegd in een contract/samenwerkingsovereenkomst die door beide partijen wordt getekend voor accoord
  • ?


Ons eerste Second Chance project: 


Karien’s Second Chance Boetiek


Karien is een alleenstaande moeder met de zorg voor vijf nog thuiswonende kinderen. Zij wonen in Bernardsdorp. In een eigen huisje gebouwd bij de familie. Haar droom is iets voor zichzelf te beginnen waardoor zij, onafhankelijk, kan zorgen voor haar kinderen. Wij hebben haar leren kennen doordat haar familie, eerst haar vader en daarna haar broer, al een aantal jaren werkt voor onze (buurman) oom. Karien helpt ons nu al bijna een jaar in het huishouden en zorgt elke week dat ons huis er piekfijn uitziet. Daarnaast heeft zij nog een paar adressen waar zij helpt. Karien hebben wij leren kennen als een betrokken, betrouwbaar en hardwerkend persoon. Wij hebben samen een (3-jaren) plan opgesteld om haar eigen boetiek ( tweede hands kleding) te starten en op te bouwen tot een gezond bedrijfje. Het is haar duidelijk dat zij verantwoordelijk is voor het slagen van haar boetiek. Zij vindt het spannend maar heeft er ontzettend veel zin in. Ambitieus en vol met ideeën heeft zij haar plaatje al in het hoofd en de nodige akties ervoor ondernomen.

Wij helpen Karien met het opstarten van haar eigen "Karien's Second Chance Boetiek". Wij helpen haar met tweede hands kleding uit Nederland. Daarnaast sparren wij met haar over haar ideeën en coachen en leren haar hoe zij zaken kan aanpakken. Zij start met de verkoop van huis, voornamelijk gericht op mensen uit haar dorp. Zij is druk bezig met het bouwen van een kraam bij haar huis. Karien's en onze visie is erop gericht dat zij binnen drie jaar haar eigen winkel heeft en daarmee ook haar eigen inkomen. Opening van Karien's Second Chance Boetiek is 13 december 2014. Volg haar


Stichting InLakech

Adres    : Rijsdijkweg perceel 88  

                    District Para

Telefoon:  +597(0)6806056

Mobiel    :   +5978951199

Email      : info@inlakech.nu


De Natuurlijke Tijd

Klik hier voor de dag-energie